میز – جدول فرزند دوقلوها فرزندان خبر اجتماعی

میز – جدول: فرزند دوقلوها فرزندان خبر اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

شب گذشته، در ادامه سفر اروپایی مدیر جمهور، روحانی بعد از ترک سوئیس وارد فرودگاه شهر وین شد و ضمن دیدار با مقامات اتریش، در جمع ایرانیان مقیم این کشور صحبت کرد

از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

سفر اروپایی روحانی؛ از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش

عبارات مهم : اتریش

شب گذشته، در ادامه سفر اروپایی مدیر جمهور، روحانی بعد از ترک سوئیس وارد فرودگاه شهر وین شد و ضمن دیدار با مقامات اتریش، در جمع ایرانیان مقیم این کشور صحبت کرد.

از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

شب گذشته، در ادامه سفر اروپایی مدیر جمهور، روحانی بعد از ترک سوئیس وارد فرودگاه شهر وین شد و ضمن دیدار با مقامات اتریش، در جمع ایرانیان مقیم این کشور صحبت کرد

از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

ایرنا

واژه های کلیدی: اتریش | فرودگاه | ایرانیان | عکس خبری

از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

از ورود به وین تا دیدار با ایرانیان مقیم اتریش , سفر اروپایی روحانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz