میز – جدول فرزند دوقلوها فرزندان خبر اجتماعی

میز – جدول: فرزند دوقلوها فرزندان خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شب‌نشینی ماه با خواهر خوانده زمین در شامگاه فردا

در شامگاه فردا یکشنبه، 27 اسفند ماه سیاره ناهید به کمترین جدایی زاویه‌ای با هلال زیبای ماه خواهد رسید. 

شب‌نشینی ماه با خواهر خوانده زمین در شامگاه فردا

شب نشینی ماه با خواهر خوانده زمین در شامگاه فردا

عبارات مهم : سیاره

در شامگاه فردا یکشنبه، 27 اسفند ماه سیاره ناهید به کمترین جدایی زاویه ای با هلال زیبای ماه خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، در شامگاه فردا یکشنبه 27 اسفندماه سیاره ناهید به کمترین زاویه جدایی با هلال ماه می رسد و در این وقت قمر ناهید به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.

پدیده هم نشینی ماه و سیاره ناهید در ساعت 22 و 37 دقیقه فردا شب رخ خواهد داد و علاقه مندان شاهد همنشینی قشنگی از ماه با سیاره ناهید خواهند بود.

شب‌نشینی ماه با خواهر خوانده زمین در شامگاه فردا

زهره یا ناهید دومین سیاره بعد از تیر (عطارد) در منظومه خورشیدی هست. نام این سیاره به لاتین “ونوس” و در اساطیر یونان و روم الهه قشنگی است.

این سیاره مانند زمین اتمسفر دارد، ولی اتمسفر زهره ضخیم تر از زمین است و همین امر نفوذ به آن را سخت کرده هست. با وجود این دانشمندان موفق شدند از این اتمسفر ضخیم عبور کرده و نگاهی اجمالی به سطح سیاره زهره بیندازند.

در شامگاه فردا یکشنبه، 27 اسفند ماه سیاره ناهید به کمترین جدایی زاویه‌ای با هلال زیبای ماه خواهد رسید. 

ناهید به لحاظ شباهت های زیادی که با زمین دارد، خواهر زمین نامیده می شود. شرایط شیمیایی، نیروی جاذبه و چگالی این سیاره مشابهت با زمین دارد. به عبارت دیگر نوع و میزان مواد تشکیل دهنده زهره مانند زمین است و آتشفشان ها، کوه ها و سنگ های سیاره زهره کاملا مانند آتشفشان ها، کوه ها و سنگ های زمین هستند.

واژه های کلیدی: سیاره | آتشفشان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz